1. Ki kezeli az adataid
2. Milyen adatokat gyűjtök Rólad
3. Sütik a weboldalon
4. Hol tárolom és védem az adataid
5. Az adatkezelés célja és jogalapja
6. Milyen partnereknek továbbítom adataid
7. Mik a jogaid
8. Vegyes rendelkezések(Linkek más weboldalakra, Adatvédelmi nyilatkozat frisstítései, Definíciók)

1. Ki kezeli az adataid

A szolgáltató neve: WAVU Bt. (a továbbiakban Design Mentor, én, vagy szolgáltató)
Adatkezelő: Vig Virág Éva
A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7A.
A szolgáltató email címe: viri@designmentor.hu
Cégjegyzékszáma: 01-06-786347
Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 20789679-1-42
Telefonszáma: +36305256711
A szolgáltató nem jelölt ki külön adatvédelmi biztost

2. Milyen adatokat gyűjtök Rólad

Amelyeket Te adsz meg nekem:

 • az oldalon hozzászóláskor
 • hírlevélre feliratozással
 • közösségi média oldalaim követésekor
 • az oldalon vásárlással
 • Valamelyik együttműködésre jelentkezéseddel (például egy formon)

Amelyeket automatikusan gyűjtök Rólad miközben navigálsz a weboldalon vagy olvasod e-mailjeimet:

 • technikai információk (pl IP cím, böngésző, operációs rendszer stb.)
 • mire kattintottál rá az e-mailjeimben és a Design Mentor weboldalon
 • információk, amiket a közösségi média használatakor közvetve juttatsz el hozzám

Információk, amiket harmadik féltől kapok:

 • információk azoktól a harmadik felektől, akikkel kapcsoltba lépsz ahhoz, hogy a szolgáltatásaimat használd (pl látom a bankszámlaszámodat banki átutalás esetében, a PayPal rendelkezésemre bocsátja az adataid stb)

3. Sütik/cookie-k a weboldalon

A Design Mentor weboldal sütiket/cookie-kat használ. Bővebben erről a süti kezelési tájékoztatóban olvashatsz.

4. Hol tárolom az adataid?

 • kizárólagos használatában álló irodám számítógépén
 • a weboldal és az ahhoz kapcsolódó adatbázis magyarországi elhelyezésű szerveren található
 • elektronikus számláim tárolására felhő alapú szolgáltatást veszek igénybe
 • A Google Analytics és a Mailchimp (hírlevélküldő) szolgáltatásához ezen adatfeldolgozók szerverein tárolom az adataid

Hogyan védem az adataid

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választom meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, a hitelessége és hitelesítése biztosított, a változatlansága igazolható, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző technikai megoldásokat alkalmazok, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja (illetve milyen adatot tárolunk)

Hozzászóláskor a weboldalon

Hozzászólhatsz a cikkekhez a weboldalon. A hozzászóláshoz meg kell adnod egy nevet és az e-mail címet. Biztonsági okokból eltárolom a hozzászóló IP címét.

Ezeket az adatokat tárolom:

 • Név
 • Email cím
 • IP cím

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, és törlési kérelemig tárolom az adatokat.

Hírlevélre feliratkozáskor

Személyes adataid felhasználom, hogy tájékoztatót küldjek új cikekkről, újdonságokról, eseményekről, szolgáltatásokról.

Ezeket az adatokat tárolom:

 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Melyik hírlevelet nyitottad meg, milyen linkekre kattintottál

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, és addig tárolom az adatokat, amíg vissza nem vonod hozzájárulását, melyre minden kiküldött e-emailben találsz tájékoztatót

A Design Mentor oldal használatakor

Ezeket az adatokat tárolom:

 • Hogyan navigálsz és kattintasz az oldalon
 • Vásárlási előzmények

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, és a sütik lejáratáig vagy a felhasználó általi törlésig tárolom az adatokat.

Ha közvetlenül kapcsolatba lépsz velem

Személyes adataid felhasználom érdeklődés esetén, vásárlással kapcsolatos ügyintézéshez, panaszkezeléshez e-mailen, csevegés funkcióval, telefonon és a közösségi médiában. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnem Veled, ha a szolgáltatásom teljesítésével probléma adódik.

Ezeket az adatokat tárolom:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Vásárlási előzmények
 • Rendelési előzmények
 • Fizetési előzmények
 • Korábbi kommunikáció az ügyfélszolgálattal
 • Személyes oldalak és közösségi média oldalaid linkje
 • Eddigi munkáidról fotók

Az adatkezelés jogalapja a jogos érdekemen alapul és az adatközléstől számított öt év elteltével törlöm őket őket.

Online vásárlás esetében

Személyes adataid felhasználom, hogy feldolgozzam online vásárlásaid, számlát állítsak ki ezekről. Ezen kívül a személyes adataid felhasználom még a fizetések kezelésére, illetve panaszkezelésre.
Amennyiben nem saját személyes adataid adtad meg a megrendeléskor, akkor az Te kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ezeket az adatokat tárolom:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • Vásárlási előzmények

Az adatkezelés jogalapja, hogy a megrendelést kezelhessem (szerződés teljesítése).

Jogi kötelezettségem, hogy a személyes adatad felhasználásával vásárlásaidról számlát állítsak ki, és ezeket 5 évig tároljam.

6. Milyen partnereknek továbbítom személyes adataidat?

A harmadik félnek átadott adatok azt a célt szolgálják, hogy a teljesíthessem szolgáltatási kötelezettségemet feléd, illetve hogy több információ birtokában lássam, hogy milyen témákról kellene még többet írnom. Ilyen partnerek ügyfélszolgálati szolgáltatók, pénzügyi szervezetek, csalás ellen küzdő szervezetek, technológiai szolgáltatók.

Ezek a partnereim:

Számlázás:
Octonull Kft.
székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.,
adószám: 25073364-2-42
https://billingo.hu

Könyvelés:
Bács-Balance Bt.
székhely: 6500 Baja, Nyírfa utca 11.
adószám: 25069392-1-03

Banki műveletek:

OTP Bank Nyrt.
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
https://otpbank.hu

Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
https://raiffesisen.hu

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
https://paypal.com

Transferwise
székhely: 6th Floor of The Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ United Kingdom
https://transferwise.com

Táhelyszolgáltató:

Intornet Kft
székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2.
adószám: 13127600-2-41
https://intronet.hu

Levelezés:

Google Inc. (Gmai)
Mountain View, California, USA
https://gmail.com

Intornet Kft.
székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. Fsz. 2.
adószám: 13127600-2-41
https://intronet.hu

Direkt Marketing:

MailChimp (Hírlevélküldés)
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com

Google Inc (Google Analytics)
Google Inc., Mountain View, California, USA
https://analytics.google.com

Facebook Inc. (Facebook Pixel)
Menlo Park, California, USA

Az EU-n kívülre továbbított adatok

Az EU-n kívül kizárólag az Egyesült Államokba továbbítok adatokat. Az EU és az USA között 2016. augusztus 1-e óta van érvényben az “Adatvédelmi Pajzs” elnevezésű megállapodás, ami az USÁ-ba továbbított adatok biztonságát szabályozza és garantálja. (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en)

Kizárólag olyan USA székhelyű adatfeldolgozóval dolgozok, akik biztosítják az adatai tökéletes védelmét, és megfelelnek az Európai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek.

7. Mik a jogaid

Hozzáférési jog:
Bármikor jogod van információt kérni az általam tárolt személyes adataidról. Vedd fel a kapcsolatot velem, és személyes adataid e-mailben elküldöm.
Kérelmedre a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül tájékoztatást adok. A téjékoztatás ingyenes.

Hordozhatósághoz való jog:
Jogodban áll kérni, hogy a számomra megadott személyes adataid strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjam Neked vagy egy másik félnek.

A helyesbítés joga:
Jogod van kérni személyes adataid helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:
Jogodban áll bármely általam kezelt személyes adataid törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:

 • megrendelésed van, amely még nem került teljesítésre
 • folyamatban lévő ügyed van velem
 • rendezetlen tartozásod van  felém
 • korábban gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használtad a webodlalt vagy a szolgáltatásaimat
 • ha bármilyen szolgáltatást vásároltál, akkor a tranzakcióhoz köthető személyes adataidat könyvelési célokból megtartom a jogszabélyokban előírt ideig

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Jogod van tiltakozni személyes adataid feldolgozása ellen, amely a szolgáltató jogos érdeke szerint történik. Nem folytatom személyes adataid feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekemet bizonyítani tudom, amely felülírja az érdekeltségedet és jogaidat, vagy jogi kárigény következtében. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálom, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatom.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Jogod van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. A direkt marketingről lemondáshoz kövesd az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailjeimben.

A kortlátozás joga:
Jogod van kérelmezni, hogy korlátozzam személyes adataid feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetésed van a feldolgozással szemben a szolgáltató jogos érdeke alapján, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állításod szerint a személyes adataid helytelenek, korlátozom az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheted a személyes adataid törlését, és helyette kérheted személyes adataid korlátozását
 • Ha a szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adataidra, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha adatvédelmi incidens történik és az magas kockázattal jár a jogaidra és szabadságaidra nézve, akkor késedelem nélkül tájékoztatlak az adatvédelmi incidensről.

8. Hogyan gyakorolhatod a jogaitat

Nagyon komolyan veszem az adatvédelmet, és ezért bármikor kapcsolatba léphetsz velem a viri@designmentor.hu email címen.

 • A jogaidnak a megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel keresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).

9. Vegyes rendelkezések

Linkek más weboldalakra

A jelen Weboldal egyéb weboldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ha ilyen weboldalakra irányuló linkekre kattintasz, vedd figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak.
Nem vállalok felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival, azok tartalmával kapcsolatban.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi nyilatkozatot. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikálom.

Definíciók, magyarázatok

Alább olvashatod az adatvédelmi tájékoztatóban előforduló kifejezések magyarázatát, definícióját.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is az adatok feldolgozását végzi.

 

Frisstíve: 2020. január 20.